مهدیار چراغچی

مهندس صنایع ، استارتاپ و توسعه دهنده کسب و کارهای اینترنتی

خدمات فعلی

مهارت های من

مهندسی صنایع

MSP (کنترل پروژه)
SPSS (تحلیل داده های آماری)
Word , Excel , Powerpoint , Visio

سایت و اپلیکیشن

WordPress
Flutter
Android Studio

طراحی

Adobe PhotoShop
Adobe XD
Adobe Premiere
Vensim (تحلیل سیستم ها)
GAMS (مدلسازی)
App Inventor
Dart
IntelliJ IDEA
Adobe Illustrator
Adobe After Effects
پروژه موفق حوزه مهندسی صنایع
0
تحقیق و ارائه
0
سایت و اپلیکیشن
0
مقاله داوری شده
0

بخشی از سوابق شغلی ( درحال تکمیل شدن میباشد ...)

www.besooyeaftab.com - www.khaleghi-shop.ir - www.takrimi-jewelbox.ir - pariacake.com - sabzkhoone.ir

بازدیدهای انجام شده

رزومه علمی من در سایت سیویلیکا