نویسنده: محسن قناد

کتاب تخت خوابت را مرتب کن
کتابخونه آکادمی کارِبکر
محسن قناد

خلاصه و بررسی کتاب تخت خوابت را مرتب کن

کتاب تخت خوابت را مرتب کن ، یک کتاب در حوزه انگیزش و راه و روش رسیدن به هدف هست که توسط ژنرال مکریون نوشته شده ، این کتاب دارای ده فصل بوده که هر فصل یک راه و یک اصل از اصول موفقیت و رسیدن به هدف رو برای شما مطرح میکنه

ادامه مطلب »